Marcin Chałupka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Lublinie. Specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego i awansu naukowego. W latach 2006-2009 związany z Fundacją Rektorów Polskich w tym jako doradca Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, w latach 2007-2009 ekspert formalno-prawny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uczestnik prac nad tworzeniem (2004-2005) i nowelizacją (2009/2010) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Członek Zespołu realizatorów projektu „Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego” w Fundacji Rektorów Polskich. Wpisany na Listę Ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Artur Rak

Dyplomowany trener biznesu – praktyk z 20 letnim stażem. Specjalista w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu i rozwoju kompetencji osobistych.
Doskonałe umiejętności komunikacyjne wykorzystuje z powodzeniem w prowadzeniu szkoleń, a bogate prawie 20 letnie doświadczenie zawodowe w połączeniu z 6 letnią bardzo intensywną praktyką trenerską powodują, iż szkolenia prowadzone przez niego są niezwykle ciekawe i praktyczne. Specjalizuje się w projektach między innymi z zakresu zarządzania i współpracy w zespołach, komunikacji interpersonalnej oraz sprzedaży i marketingu.

Barbara Bruzda

Jest psychologiem, doradcą zawodowym. instruktorem praktycznej nauki zawodu. Absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończyła studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie odbywała staż na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej.
W Stowarzyszeniu Medycyna Praca pracowała jako psycholog prowadząc indywidualne spotkania oraz grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Współpracując z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jako doradca zawodowy prowadzi warsztaty grupowe w ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Brała udział w projekcie „Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”. Współpracuje z Zakładami Pracy Chronionej w ramach tworzenia Indywidualnych Programów Rehabilitacji dla pracowników niepełnosprawnych. W swojej działalności oferuje również pomoc dzieciom z zaburzeniami, a także ich rodzicom, prowadziła terapie grupowe dla dzieci z zespołem ADHD i Zespołem Aspergera organizując również dla nich obozy terapeutyczne. W ramach programu terapeutycznego prowadziła warsztaty dla rodziców a także indywidualne konsultacje, badania psychologiczne i obserwacje. By poszerzyć swoją wiedze w tym zakresie ukończyła szkolenia: „Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych ich różnorodne objawy i metody terapii”, „Dojrzałość szkolna – diagnoza”. Uczestniczyła w Konferencjach Naukowo-Szkoleniowych na temat ADHD, Zespołu Aspergera i agresji w szkole.

Oliwia Małecka

Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada doświadczenie w pracy w administracji publicznej szczebla centralnego zarówno przy opracowywaniu projektów ustaw, jak i przy pracach związanych z procesem legislacyjnym w Sejmie i Senacie RP.
W 2005 r., podczas prac sejmowych nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym była współautorką tej części projektu nowelizacji, który był poświęcony wsparciu materialnemu studentów.
Obecnie współpracuje m.in. z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych koordynując projekt naukowo-badawczy z zakresu rynku pracy na Mazowszu, a w ciągu ostatnich kilku lat administrowała dwoma innymi projektami związanymi z diagnozą sytuacji na rynku pracy grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Od dziewięciu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, kadr i płac, wsparcia materialnego studentów i świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczeń społecznych dla licznych firm szkoleniowych.

Rafał Osajda

  • absolwent wydziału prawa, administracji i ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • pracownik merytoryczny organu administracji publicznej,
  • szkoleniowiec z wieloletnią praktyką, specjalizuje się w tematach związanych z informatyzacją administracji publicznej, podpisu elektronicznego, epodatków, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej; posiada znajomość zarówno teoretyczną jak i praktyczną przedstawianych przez siebie tematów; znakomity trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń; dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniu posiada dogłębną wiedzę z zakresu prawa i informatyki; prowadzone przez niego szkolenia są prowadzone w sposób przystępny dla uczestnika, zarówno w temacie dotyczących zagadnień prawniczych jak i informatycznych co stanowi o wyjątkowości prowadzonych przez tego trenera szkoleń; jest autorem szeregu opracowań i programów szkoleniowych realizowanych przez liczne firmy szkoleniowe.

Rafał Nowakowski

Rafał Nowakowski magister ekonomii Wydział Zarządzania i Marketingu, specjalność: badania marketingowe. Pracował i zdobywał swoje doświadczenie przez 15 lat w wielu znanych i cenionych na rynku międzynarodowym korporacjach FMCG i branży farmaceutycznej (Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa, Philip Morris, PZ Cussons,Coca-Cola, Warner Lambert,). W swojej karierze zawodowej nauczył się jak osiągać wyznaczone cele w warunkach silnej konkurencji. Jest osobą bardzo kontaktową, lojalną i konsekwentną w wykonywaniu swojej pracy dzięki czemu nie jednokrotnie był za to nagradzany w pracy zawodowej. Inspiruje go filozofia pracy w której człowiek jest najważniejszym ogniwem, z realnymi celami, odpowiednim planem pracy i motywacją, nastawiony na osiągnięcie sukcesu.

Radosław Cieśluk

Psycholog, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał w Dziale Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. W ośrodku zajmował się terapią indywidualną i grupową, aktualnie pracuje interwencyjnie i terapeutycznie w środowisku oraz współprowadzi grupę korekcyjno-edukacyjną dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Magdalena Witkowska

Radca Prawny, Zdobywała aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie jednocześnie pracując zawodowo w spółkach prawa handlowego. Zdobyte doświadczenie zawodowe w podmiotach prawa handlowego pozwoliło ugruntować wiedzę i praktykę z wielu różnych dziedzin prawa, w tym w szczególności z zakresu prawa pracy oraz prawa handlowego.

Paweł Warsiński

Doradca zawodowy, prowadzeni indywidualne rozmowy doradcze z zakresu planowania kariery zawodowej, wsparcia psychicznego, motywacji.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress